54.225.48.56

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: