34.239.147.7

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: